O nás

Kdo jsme?

Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace NESEHNUTÍ. Cílem našich ekologických a lidskoprávních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody.

Usilujeme o vytváření prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách).

Tato webová stránka vznikla jako doplnění informací k tématu partnerských vztahů zejména pro ty, kteří absolvovaly náš workshop stejného názvu. Tedy zejména pro mladé lidi mezi 13 a 20 lety.

Webová stránka vznikla v rámci projektu NESEHNUTÍ, který finančně podpořil Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů. Web byl vytvořen ve spolupráci s expertkou na téma sexuální výchovy v ČR, Lucií Jarkovskou, Ph.D. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 

Kdo tohle všechno dělá?

Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

odborná konzultantka

Vyučuje na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, dříve působila na fakultě sociálních studií. Zabývá se tématem genderu ve vzdělávání a napsala například publikaci ze školního prostředí Gender před tabulí

Kristýna Pešáková

lektorka workshopu

Pracuji v NESEHNUTÍ, kde se soustředím na téma genderově citlivého vzdělávání, sexismu v reklamě a rovného odměňování. Na FSS MU jsem absolvovala doktorské studium oboru Sociální politika a sociální práce, v rámci kterého jsem se zaměřovala zejména na téma partnerského násilí. Podílela jsem se na tvorbě workshopu Partnerské vztahy. NESEHNUTÍ zastupuji v Pracovní skupině muži a rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Ráda otevřeně diskutuji o sexu a dozvídám se o věcech, o kterých jsem ještě neslyšela či je nevyzkoušela.

Petra Havlíková

lektorka workshopu

Vystudovala jsem genderová studia, sociologii a divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. V NESEHNUTÍ koordinuji program Ženská práva jsou lidská práva, ve kterém působím od roku 2008. V NESEHNUTÍ se věnuji zejména tématu sexismu ve veřejném prosoturu. Reprezentuji NESEHNUTÍ v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a jako členka výkonného výboru České ženské lobby. Dobrovolně se zapojuji také do projektů proti rasismu, na podporu LGBT práv a kulturní politiky na lokální úrovni.

Bydlím v bytě se svým přítelem, bývalým přítelem a jeho přítelem.

Lucie Čechovská

lektorka workshopu

Vystudovala jsem religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2008 jsem začala doučovat děti v Muzeu romské kultury v Brně, kde jsem o rok později převzala koordinaci doučování. V lektorském týmu jsme organizovali volnočasové aktivity (výlety, tábory, kroužky), mentoring, doučování, individuální podporu romským dětem a rodinám. Spolu s romským pěveckým sborem Čhavorenge, který sdružuje okolo 60 dětí a mladých lidí z České republiky a Slovenska, jsem více jak dva roky jezdila na letní tábory a různá soustředění, kde jsem měla na starost aktivity spojené s osobnostním rozvojem. Působím také v neformálních platformách Rodičů za férovou školu v Brně a Rodičů za genderově citlivé vzdělávání.

Od roku 2014 působím v organizaci NESEHNUTÍ, kde se aktuálně podílím na vývoji a lektorování workshopů zaměřených na témata rovnosti žen a mužů, resp. diskriminaci na základě pohlaví, genderově podmíněného násilí, partnerských vztahů s ohledem na rovnost žen a mužů. 

S vedením programů pro děti a mladé lidi různého věku, sociálního, kulturního prostředí mám více jak osmiletou zkušenost. V oblasti metodologie a konkrétních metod práce jsem absolvovala četná mezinárodní školení, praktické tréninky i odborné stáže v ČR i v zahraničí. 

Mojí velkou motivací pro práci s dětmi a mladými lidmi je to, aby každý měl možnost rozhodovat o svém profesním, soukromém a partnerském životě na základě svých individuálních potřeb a ne pod tlakem stereotypů a očekávání, která na nás společnost klade, nicméně s respektem ke svému okolí, ať už jde o lidi, přírodu či zvířata. 

Marek Boček

lektor workshopu

Vystudoval jsem právo a zkušenostně reflektivní učení a aktuálně si dodělávám kvalifikaci učitele pro střední školy. V současné době se věnuji lektorské práci pro několik neziskových organizací - výuce moderní historie, multikulturním a globálním rozvojovým tématům. Kromě toho se na Masarykově univerzitě snažím profesně inspirovat studenty učitelských oborů.

Všichni máme jedno společné: Chceme být šťastní. A lidskému štěstí pomáhá i spokojený partnerský a sexuální život. O ten je ale třeba pečovat, a základem téhle péče je podle mě umět o sexu mluvit. A v tom vnímám důležité poslání těchto workshopů - pokud chceme umět o sexu mluvit, musíme se to učit.

Jinřich Kunc

lektor workshopu 

Studuji 4. ročník na Střední průmyslové škole chemické v Brně. Už od prvního ročníku se aktivně věnuji popularizaci věd jako je chemie a fyzika prostřednictvím demonstrativních pokusů pro veřejnost, které mě velmi baví. Ale rád si povídám i o jiných tématech například i o sexualitě a sexu samotném.

Eva Bartáková

správkyně webu, lektorka workshopu

Studuji genderová studia a žurnalistiku na brněnské Fakultě sociálních studií. V NESEHNUTÍ jsem absolvovala tříměsíční praxi a od září jsem se stala plnohodnotnou členkou ženskoprávního týmu. Podílela jsem se na vývoji workshopu Partnerské vztahy a příležitostně ho lektoruji. Mám na starost tento web a příležitostně lektoruji o partnerských vztazích. 

S partnerem si už čtyři roky vykáme a nehodláme s tím přestat.

Petr Šandera

lektor workshopu

Vystudoval jsem sociální práci a cílovou skupinou, se kterou pracuji, je velmi často mládež. Vždy mě překvapí jejich zkreslené nebo mnohdy až nepravdivé informace, které mají ohledně sexuality, partnerských vztahů či intimity. Proto jsem rád, že existuje workshop jako je tento, aby pomohl studentům a studentkám této oblasti porozumět. 

Kristina Kvapilová

lektorka workshopu 

Vystudovala jsem sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Právě díky studiu tohoto oboru jsem měla možnost lépe pochopit, jak funguje společnost, čím je ovlivňována a formována. Jedním z důležitých faktorů, které společnost ovlivňují, jsou i stereotypy. 

Je to faktor, který má ve společnosti nezastupitelnou roli, jelikož nám usnadňuje orientaci v sociálním světě. Na druhou stranu je možné, že nám naši orientaci usnadní až příliš a my tak na základě stereotypního předpokladu budeme někoho nebo něco posuzovat nesprávně. Proto jsem velice ráda, že mohu být jednou z lektorek workshopu o Partnerských vztazích, díky kterému si mohu s mladými lidmi nejen popovídat o jejich názorech a pocitech ohledně jejich sexuality a partnerských vztazích, ale také citlivě upozorňovat na stereotypní uvažování o mužích, ženách, vztazích či o sexu.  

© 2017 NESEHNUTÍ. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!